SOMMARRO

Sommarro

Maskinerna är våra vänner. Uppe på en hemlig kulle, knappt synligt från promenadstråken i Norsborg har vi ritat ett maskinhus. Till skillnad från vanliga hus, är de huvudsakliga ytorna här dedikerade till maskinerna. Människorna (tjänstefolket) får trängas i serviceytorna. Bekväma serviceytor förvisso, med stora fönster och god komfort men likväl av sekundär betydelse.

Endast en fasad utrycker något annat en ren teknokrati. En vägg, till synes slumpmässigt perforerad för utblick och ljusinsläpp.

Sommarro A
Sommarro B
Sommarro C
Sommarro D
Sommarro E

← PROJEKT I URVAL