OM VI

OM VI

VI ARKITEKTUR grundades 2013. Företaget ägs av Miguel Lara. Miguel Lara har lång erfarenhet av arbete med fastighetsstrategi och projekt i tidiga skeden. På senare tid har tonvikten legat på bostäder. Miguel har ett stort intresse för stadsbyggnad och arkitekturens koppling till politik och samhälle.

VISION

I fokus för VI ARKITEKTUR står en hållbar samhällsbyggnad i vid bemärkelse. Konkret är vårt mål är att uppnå arkitektonisk kvalitet i alla våra projekt som för oss betyder en arkitektur baserad på idéer och realiserad med omsorg.

HÅLLBARHET

Hållbarheten utgör alltid grunden i våra projekt. Oavsett storlek och komplexitet ser vi möjligheter till utveckling av nya och bättre lösningar. En nyckel är vårt arbete med resurssnålhet i varje skede.

I den stora skalan innebär det att vi verkar för att ta väl hand om det befintliga beståndet. På detaljnivå genomsyrar inställningen vårt gestaltningsarbete, samtidigt som den hjälper oss att hushålla med beställarens resurser.

Som stöd för vårt arbete utvecklar vi hela tiden våra arbetssätt och kompetenser. Det gör vi genom kompetensutveckling inom skilda områden. Vi har idag certifierad tillgänglighetssakkunnig och certifierad kontrollansvarig. I projektarbete har vi stor erfarenhet av miljöcertifieringssystem som tex LEED och Miljöbyggnad.

SAMVERKAN

Inom kontoret arbetar vi kollektivt i designprocessen. Vårt mål är en prestigelöshet inom gruppen, vilket ger starkare och mer förankrade idéer. För att uppnå detta, tilldelas varje medarbetare tydliga ansvarsområden inom varje projekt. Tydliga rollfördelningar skapar tydlighet externt och trygghet inom gruppen.

Vi tror också på samverkan utanför företaget och är alltid öppna för samarbeten med andra arkitektkontor och andra discipliner. Vi tror på nätverket som organisation och har ett flertal arkitekter kopplade till oss.

Vi vill som kontor alltid jobba nära våra beställare, transparent och målinriktat. Tillsammans skapar vi lyckade projekt.