OM VI

VI ARKITEKTUR grundades 2013. Företaget drivs och ägs av Miguel Lara och Petter Jacobson.

Miguel Lara kommer närmast från Equator Stockholm där han har jobbat bl.a. med fastighetsstrategi och projekt i tidiga skeden. Samtidigt har han ofta frågat sig var gränsen mellan Bredäng och Mälarhöjden egentligen går och varför den ser ut som den gör. Han genomförde arkitektutbildningen på KTH i Stockholm och växte upp i Stockholms södra förorter.

Petter Jacobson anslöt efter en tid på Kod Arkitekter där han jobbat främst med bostäder, men även tävlingar. Han har under hela sitt arbetsliv jobbat med miljöfrågor och tycker att de trots den senaste tidens hype, alltid känts märkligt negligerade. Petter genomförde arkitektutbildning på LTH och KTH. Han är uppvuxen längst ut på gröna linjen.

VISION

I fokus för VI ARKITEKTUR står en hållbar samhällsbyggnad i vid bemärkelse. Hur bör städer växa och vad händer när de inte växer, eller när de rent av krymper? Hur kan landsbyggden bevaras och utvecklas? Vi tror att ett helhetstänkande är nödvändigt för att vårt samhälle ska bli hållbart över tid. I de stora samhällsplaneringsfrågorna måste vi ta gemensamt ansvar. De lokala och kommunala planeringsnivåerna måste utvecklas, men det regionala och globala perspektivet är minst lika viktigt.

Vi vill också närma oss samhällsbyggnadsfrågan från motsatt håll, från den enskilda människans. Vad är det som ger henne möjlighet att verka och leva ett bra liv? Ett liv där boende och arbete fungerar, men där det också råder jämlikhet? Vi vill utforma rum och miljöer för människor, för vardag och fest. Vi vill skapa strukturer som underlättar för människor, som gör det lättare att lösa det berömda livspusslet.

SOCIAL OCH EKOLOGISK HÅLLBARHET

Hållbarhetsfrågorna är viktigare än någonsin. Framför allt diskuteras staden men vi får inte heller glömma det som inte betecknas som stad, landsbygden och förorten, en förutsättning för stadens existens. Frågor om brinnande bilar, igenkorkade innerstadgator och decennielånga bostadsköer måste tas på allvar på ett sätt som vi inte ser i nuläget.

Vi hyser ett genuint engagemang för de här frågorna. Det har odlats och utvecklats i vårt arbete, hos olika arbetsgivare, då vi jobbat med ett flertal stadsbyggnadsprojekt av olika slag. Från tävlingar till handels- och bostadsprojekt i stor skala. Grunden till vårt engagemang ligger också i vår uppväxt i flera av Stockholms förorter och i frågan om vad som egentligen är det urbanas/stadens/förortens problem.

För oss är resurssnålhet en utgångspunkt i varje skede av ett projekt. Den inställningen genomsyrar gestaltningsarbetet och ger en ekonomi i arkitekturen såväl som i kalkylen.

Vi har erfarenhet av miljöcertifieringssystem, däribland LEED och Miljöbyggnad. Dessutom har vi arbetat med verksamhetssystem och ISO-certifieringsprocesser med fokus på hållbarhet.

LOKAL FÖRANKRING

Vi tror att en nära relation till platsen, brukaren och beställaren är viktig för att nå ett bra resultat i alla typer av projekt, från små privatprojekt till stora samhällsbyggnadsprojekt. Det vill vi göra genom att skapa en tydlig och ärlig dialog mellan projektets deltagare å ena sidan och utomstående intressenter å andra. Det skapar förtroende och därmed bra projekt. Vid val av produkter och byggsystem strävar vi alltid efter att hitta lokala lösningar, något som ytterligare knyter projekten till platsen och även hjälper till att skapa ekologiskt hållbar arkitektur.

PROCESS

VI ARKITEKTUR arbetar medvetet kollektivt i designprocessen. Vårt mål är en prestigelöshet inom gruppen, vilket ger starkare och mer förankrade idéer. Rent praktiskt har dock projekten alltid en ansvarig arkitekt. Vi tror också på samarbeten utanför företaget och har som mål att i alla större projekt samarbeta med andra arkitektkontor eller andra discipliner. Vi tror på nätverket som organisation och har ett antal arkitekter kopplade till oss. Vi vill jobba nära våra beställare, transparent och målinriktat. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en effektiv process och ett lyckat projekt.