KONTAKT

KONTAKT

Adress:

Högalidsgatan 54 B

117 30 Stockholm

Miguel:

Arkitekt SAR/MSA

Kontrollansvarig enl. PBL behörighetsnivå K

Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet

Tel: 0739915164

Mejl: miguel@viark.se

För varje påbörjat projekt planterar vi årligen minst ett träd i Afrika genom VI SKOGEN.

Hittills (början på 2023) har vi planterat 373 träd.