KONTAKT

Adress:

Heleneborgsgatan 11 A

117 31 Stockholm

Miguel:

Arkitekt SAR/MSA

Kontrollansvarig enl. PBL behörighetsnivå K

Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet

Tel: 0739915164

Mejl: miguel@viark.se

Petter:

Arkitekt SAR/MSA

Certifierad passivhusexpert enl. IGPH

Tel: 0739820001

Mejl: petter@viark.se

Christina:

Arkitekt MSA

Ljusdesigner

Tel: 0790268774

Mejl: christina@viark.se

För varje påbörjat projekt planterar årligen minst ett träd i Afrika genom VI SKOGEN. Hittills (början på 2021) har vi planterat 300 träd.