MILJÖHUS I SUNDBYBERG

Miljöhus i Sundbyberg

Vi frågade miljöhuset varför den var så dystert svart och den svarade på engelska:

”Ah, I’d love to wear a rainbow every day

And tell the world that everything’s okay

But I’ll try to carry off a little darkness on my back

’Til things are brighter, I’m the man in black”

(Johnny Cash)


← PROJEKT I URVAL