HUNGERSÄNGAR

Hungersängar

Tävlingsförslaget Hungersängar uppmärksammades som debattinlägg i

HEMLÖS – ALLMÄN IDÉTÄVLING OM HEMLÖSHET I STOCKHOLM

Tävlingen anordnades av ASF Sverige – Arkitekter utan gränser och i samarbete med

Stockholms Stadsmission, Stockholms Stad och Sveriges Arkitekter.

HUNGERSTREJKANDE PÅ 80-TALET

På Sergels Torg var det vanligt med hungerstrejkande under 80-talet. De strejkande låg i sängar, grupperade närmast den öppna delen av torget, men fortfarande under tak. Runt sängarna fanns lakan för att skapa avskildhet. Det blev som små tält. De hungerstrejkande kunde ligga där i flera dagar. De blev aldrig bortkörda. Hade de demonstrationstillstånd? Antagligen. Skulle man kunna söka permanent demonstrationstillstånd för ett antal permanenta sängar?

PARKBÄNKAR ÄR DE HEMLÖSAS SÄNGAR

I Sverige är hemmets viktigaste funktion klimatskyddet. Annars skulle vi alla dö ute i kylan. Där man sover bor man. När man sover är man utlämnad och skyddslös. Hemmets uppgift är att skydda oss när vi behöver det som mest, när garden är nere. Hemmet är också en förvaringsplats. I vårt hem förvarar vi de pinaler som vi lyckas samla på oss, våra saker. Parkbänken är den hemlöses säng. På en allmän sittplats kan man ligga något så när bekvämt i en trevlig miljö. När det blir kallt måste de hemlösa söka sig inomhus för att sova. Det kan bli entrappuppgång eller en offentlig toalett. Men det de helst av allt vill ha är en varm säng.

HUNGERSÄNGAR

Permanenta sängar utplacerade centralt i det offentliga rummet. Sängar som inte bara är sovplatser utan även frizoner. Sängarna ska vara av permanent och tålig karaktär och underhållas av staden. Hungersängarna ska vara till för alla. Förhoppningsvis blir de så småningom ett accepterat inslag i våra städer. Hungersängar blir då lika självklara som papperskorgar, parkbänkar och konst i det offentliga rummet.

Placering: På torg, väl integrerade i staden, där många människor passerar. Människor är flockdjur och söker sig till andra människor för att känna samhörighet men också trygghet.

Material: Infärgad polerad betong eller terrasso. Ett massivt material med hög värmetröghet. Standardmadrasser som staden regelbundet byter ut.

Uppvärmning: Hungersängarna ska vara fast förankrade och kopplade till stadens infrastrukturella system. Ventilationen på närliggande publika inomhusmiljöer, t.ex. tunnelbanestationer kopplas till värmeväxlare så att man kan värma upp Hungersängarna med stadens överskottsvärme. Eluttag i för mobiltelefonladdning i förvaringsfacken.

REGLER FÖR HUNGERSÄNGARNA

– Hungersängar får användas av alla.

– I en Hungersäng får ingen störas.

– Från en Hungersäng får ingen köras bort.

– Polisen får inte gripa någon i en Hungersäng (om det inte handlar om ett brott med en straffsats på över 2 års fängelse).

– Övriga myndigheter får inte utöva tvångsåtgärder mot någon i en hungersäng.

FÖR VEM ÄR HUNGERSÄNGARNA?

– För de hemlösa och sänglösa

– För de med och de utan papper

– För de gamla och för de unga

– För de påverkade och för de nyktra

– För de trötta, för de sömniga och för de utslagna

HungersängarSergel

JURYUTLÅTANDE

”Hungersängar är, som namnet direkt signalerar, ett provokativt inlägg i hemlöshetsdebatten. Det vill, genom en stadsmöbel – en uppvärmd bänk med tak – svara mot akuta övernattningsbehov för människor som lever i ”dold hemlöshet” och som inte täcks av stadens tak-över-huvudet garantin, t ex papperslösa. Förslaget väcker många frågor kring vad som kan vara en lösning när inga alternativ tycks står till hands – kanske kan då en varm bänk vara bättre som fristad för en natt än ingenting?”


← PROJEKT I URVAL