GAPAHUK PÅ ARKDES

I samband med utställningen ”Reprogramming the City” blev vi tillfrågade om vi ville ställa ut en ”Gapahuk på piedestal”-prototyp. Vi tackade ja och blev glada när muséet föreslog att den skulle stå utomhus. Tanken är ju att den ska vara tillgänglig för alla.

Det fick bli en temporär byggnad av trä.

Resultatet blev ett litet vindskydd, tillgängligt via en ramp. Byggnaden består av två delar, ett rosa yttre med en kantig ikonisk form och ett böljande inre av ekribbor. I den öppna ytan framför sittmöbeln har vi lämnat ett hål som får symbolisera de odlingslådor vi hade i vårt ursprungliga projekt. Hålet ska kunna rymma en europall på båda ledderna. Samtidigt är det oprogrammerat, användarna får själva välja vad de vill använda ytan till.

Visst blev det inte samma permanenta skulptur som föreslogs på Kristinehovsgatan, men den har ändå fått den omsorg och förfining som var målet med vårt ursprungliga förslag (och hela Skeppsholmen fungerar som ett slags piedestal).

Den materialiserar frågan om åt vilka vi utformar det offentliga rummet.

GapahukFotoMattiÖstling

Foto: Matti Östling

Gapahuk byggarna

Foto: Jannika Hernelius

Gapahuk profil AK

Foto: Andreas Karlsson

Epilog

Numera huserar gapahuken hos Bagisodlarna, som på sin hemsida lyckas beskriva vårt projekt bättre än vad vi själva någonsin kunnat göra. Vi är glada över att den hittat ett hem och hoppas att de kommer ha användning av den.