EKDUNGEN

Ekdungen

I samarbete med MoMA Arkitektkontor AB

Utgångspunkten var två punkthus à 11 våningar, byggda 1967 som personalbostäder till Sundbybergs Sjukhus med 102 lägenheter.

Arkitekt Carl Evin Sandberg.

I samarbete med Sundbybergs stads bygglovshandläggare ändrade vi på husens exteriöra kulör i samband med att fasaderna tilläggsisolerades. Utöver detta byttes balkongfronterna samt samtliga fönster och glaspartier för att ljudisolera bostäderna maximalt inför en framtida järnvägsombyggnad.

Läs mer: Husen på Järnvägsgatan har fått ny kostym (forvaltaren.se)


← PROJEKT I URVAL