ALLMÄNNA KONTORET

Allmänna kontoret

Fotomontage till ”Allmänna kontoret – En vision om öppna och kostnadsfria arbets- och mötesplatser” av Dilettant AB.

AKkonsumW

Ur presentationen av projektet från hemsidan:

”Allmänna kontoret är ett långsiktigt utvecklingsprojekt som syftar till att artikulera en idé om öppna och kostnadsfria arbets- och mötesplatser, där allmänheten ges möjlighet att bedriva arbete och fortbildning. Under flera delmoment avser vi utforska konceptets möjligheter och potentiella funktioner på en allt mer rörlig arbetsmarknad, samt inom stadsplanering och lokal utveckling, näringslivsutveckling och integration.”

Domarebacken 26

Vårt arbete har bestått i att visualisera några olika typer av situationer, platser och lokaler med helt olika förutsättningar. Platserna är Hässelby Gård, Alby och i utkanterna av Nyköping. Genom produktion av fotomontage har vi försökt att tänka oss in i de vakanta lokalerna, dess potential samt stimulera fantasin.

AKindustriW

Allmänna kontoret är ett projekt som till stor del handlar om social hållbarhet vilket gör att vi följer det med stort intresse. Vi tror att den här typen av projekt kan ge nya möjligheter till möten, skapa en tillhörighet i stads-/landsortsmiljön, och inte minst utveckla arbetslivet och sättet för människor att samverka.


← PROJEKT I URVAL