VI ARKITEKTUR

Vi tänker på energie sprong, strömavbrott och snörasskydd.

Foto: Andreas Karlsson